Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β'), για το "Σύμβουλο" στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (9/8/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. 2066/82545/28-Ο7-2017 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2706 Β΄) που αναρτήθηκε στη Δ|ΑΥΓΕ|Α καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του ΟΠΕΚΕΠΕ
 
Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση τροποποίησης της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 693 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x