Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Καθορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών Γ’ και Δ’ περιόδου έτους 2017 (10/8/2017)

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων της Γ’ και Δ’ Περιόδου 2017, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, οι οποίες θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας (στο ισόγειο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 87, Βέροια), την 19η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη (για τη Γ’ περίοδο), στις 09:00 π.μ. και την 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη (για την Δ’ περίοδο), στις 09:00 π.μ., σύμφωνα με την αριθ. 332929/14961/9-8-17 απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το αυνημμένο αρχείο ή το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναζητώντας τον ΑΔΑ: 607Β7ΛΛ-ΧΩΟ.


Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Απόφαση καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών Γ’ και Δ’ περιόδου έτους 2017 157 KB 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x