Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Έκδοση υπ’ αριθμ. 8740/8-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΞ94653ΠΓ-ΖΚΤ) Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) (11/10/2018)

Η ΔΑΟΚ Π.Ε Ημαθίας σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από Μονάδα  Κλιματικής  Αλλαγής & Περιβάλλοντος ΕΥΕ ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ σας ενημερώνει , ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8740/8-10-2018 (ΑΔΑ:  ΨΒΞ94653ΠΓ-ΖΚΤ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) , η οποία και επισυνάπτεται.  
 
 
Η Απόφαση θα βρίσκεται αναρτημένη στους ιστοτόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.
 
Σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο της δράσης (Άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), οι δικαιούχοι:
 

  • θα ενημερωθούν για την ανάρτηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης
  • θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.
 
Για λόγους προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στον συνημμένο στο Παράρτημα της Απόφασης «Κατάλογο Δικαιούχων» μνημονεύεται ο «Κωδικός ΟΠΣΑΑ» κάθε δικαιούχου και όχι π.χ. το ονοματεπώνυμο ή/και το ΑΦΜ αυτής/αυτού. Κάθε δικαιούχος μπορεί να βρει τον προσωπικό του «Κωδικό ΟΠΣΑΑ» μέσω της οθόνης «Ένταξη»/«Πίνακες κατάταξης»/«2η Κατάταξη» του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) 1602 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS