Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Δημοσιοποίηση χορήγησης άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (4/2/2020)

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας Χορηγήθηκε η παρακάτω άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου:

“Χορήγηση της με Α.Π. Φ13/24/15727(53)/03-02-2020 Άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου άνευ αποθηκευτικών χώρων επί Ι.Χ. φορτηγού οχήματος στον ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με έδρα επί της οδού ΚΟΥΤΟΥΝΙΟΥ 21 στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ της Π.Ε. Ημαθίας ”

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόμου, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από της κοινοποιήσεώς της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, του Ν.3200/1955 και το άρθρο 18 του Ν.2218/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 §2 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η προσφυγή ασκείται δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Επιστροφή


Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη υπηρεσιών υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS