Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 27 τροχήλατων καρεκλών γραφείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας 11/8/2017
Διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων του Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, με αρ. Διακήρυξης 2/2016 11/8/2017
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων του Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, με αρ. Διακήρυξης 2/2016 10/8/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση θέσης και κατασκευής περιπτέρου 16 τ.μ. στην Έκθεση World Tourism Expo Unesco Cities and Heritages Sites 2017 1/8/2017
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: « Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Ημαθίας», προϋπολογισμού: 140.000,00 € με ΦΠΑ. Χρηματοδότηση: από Ίδιους Πόρους, με κωδικό 2131ΗΜΑ0011IΔΠ16 5/7/2017
Διακήρυξη Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (Αμόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΠΚΜ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας του Νομού και των Ν.Π.Δ.Δ. 28/6/2017
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: Σήμανση – Προστατευτικά Στηθαία - Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας Προϋπολογισμού: 300.000,00€ με ΦΠΑ. Χρηματοδότηση: από Ίδιους Πόρους, με κωδικό 2131ΗΜΑ001IΔΠ17 27/6/2017
Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (Αμόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) 24/4/2017
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, έτους 2017, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV: 39830000-9)» 21/4/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τις ανάγκες της ΠΕ Ημαθίας 15/3/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας, σχολικού έτους 2016-2017 6/3/2017
Διεθνής, Ανοιχτός, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και ειδών από χαρτί και μελανών-τόνερ, για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ημαθίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας έτους 2017 24/2/2017
Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας για το σχολικό έτος 2016-2017 22/2/2017
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή γενικών υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας» 15/2/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2017 14/2/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 14/2/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης πέντε ανελκυστήρων 14/2/2017
Δημοπρασία μίσθωσης θυννείου στην θαλάσσια περιοχή Κλειδίου Ημαθίας 10/2/2017
Κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 6/12/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επανέκδοση τουριστικών εντύπων Ημαθίας με τίτλο "escape guide – ταξιδιωτικοί οδηγοί – ΗMAΘΙΑ" 5/12/2016
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x