Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη για την ανάδειξη εκμισθωτή για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού καθώς και του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας. (25/10/2016)

Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ κατόπιν της αριθμ.1827/2016 Πρακτικό 40ο/11.10.2016 (ΑΔΑ: 6ΞΦΕ7ΛΛ-7Ο9) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ακινήτου να καταθέσει προσφορά σε δημόσια μειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί ενώπιον όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 03/2016 Διακήρυξης, για την ανάδειξη εκμισθωτή για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού καθώς και του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη Διακήρυξης για τη στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας, της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπ/σης του Νομού καθώς και του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας. 36 KB 
Διακήρυξη για τη στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας, της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπ/σης του Νομού καθώς και του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας. 393 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x