Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας για το σχολικό έτος 2016-2017 (22/2/2017)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας για το σχολικό έτος 2016-2017 τα οποία: Α. δεν δύνανται να παραταθούν βάσει του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 και Β. προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (παρ. 2 άρθρου 17 Ν. 4286/2014), συνολικού προϋπολογισμού 27.004,32€ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας 251 KB 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x