Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διεθνής, Ανοιχτός, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και ειδών από χαρτί και μελανών-τόνερ, για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ημαθίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας έτους 2017 (24/2/2017)

Προκήρυξη Διεθνή, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), φωτοαντιγραφικού χαρτιού και ειδών από χαρτί (CPV: 30197643-5) και μελανών-τόνερ (CPV:30192112-9) προϋπολογισμού 48.387,00€ χωρίς Φ.Π.Α για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ημαθίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας έτους 2017


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη Διακήρυξης 157 KB 
Διακήρυξη 509 KB 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 90 KB 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x