Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: Σήμανση – Προστατευτικά Στηθαία - Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας Προϋπολογισμού: 300.000,00€ με ΦΠΑ. Χρηματοδότηση: από Ίδιους Πόρους, με κωδικό 2131ΗΜΑ001IΔΠ17 (27/6/2017)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: Σήμανση – Προστατευτικά Στηθαία - Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας, προυπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την τάξη Α2 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διαβιβαστικό Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου 819 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x