Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (Αμόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΠΚΜ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας του Νομού και των Ν.Π.Δ.Δ. (28/6/2017)

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Π.Κ.Μ, κατόπιν της αριθμ 1027/2017 πρακτικό 21ο θέμα 6o (ΑΔΑ:66Ζ47ΛΛ-ΣΘΥ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού, διεθνούς επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (Αμόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΠΚΜ, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας του Νομού και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας 2017 (Β Εξάμηνο)-2018.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη Διακήρυξης Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 186 KB 
Διακήρυξη Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 359 KB 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x