Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: « Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Ημαθίας», προϋπολογισμού: 140.000,00 € με ΦΠΑ. Χρηματοδότηση: από Ίδιους Πόρους, με κωδικό 2131ΗΜΑ0011IΔΠ16 (5/7/2017)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Ημαθίας», προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» α)για μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης Α2 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. και β) για κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Το έργο θα εκτελεστεί στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διαβιβαστικό Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου 823 KB 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x