Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων του Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, με αρ. Διακήρυξης 2/2016 (10/8/2017)

Καλούμε όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων του Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών με αρ. Διακήρυξης 02/2016, συνολικού προϋπολογισμού 271.926,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 45035

* 11/8/2017 - Διευκρίνηση σχετικά με την πρόσκληση


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων του Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, με αρ. Διακήρυξης 2/2016 305 KB 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x