Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 27 τροχήλατων καρεκλών γραφείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας (11/8/2017)

Η Π.Ε. Ημαθίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια είκοσι επτά (27) τροχήλατων καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Δείτε τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 27 τροχήλατων καρεκλών γραφείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας 132 KB 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x