Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης ζώων με Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΣΕΒ) και Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) στην Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (CPV: 77400000-4) (7/9/2017)

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με Διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 , περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών θανάτωσης, μεταφοράς και αποτέφρωσης ζώων με ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης στην Π.Ε. Ημαθίας.

Η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (39.516,12€ άνευ ΦΠΑ)


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς, θανάτωσης και αποτέφρωσης ζώων με Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΣΕΒ) και Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) στην Π.Ε. Ημαθίας 206 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x