Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς, ταφής ή αποτέφρωσης ζώων με ασθένειες στην Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.(CPV: 77400000-4) (7/9/2017)

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με Διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 , περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς, ταφής ή αποτέφρωσης ζώων με ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης στην Π.Ε. Ημαθίας.

Η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (20.161,29€ άνευ ΦΠΑ).


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς, ταφής ή αποτέφρωσης ζώων με ασθένειες στην Π.Ε. Ημαθίας 219 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x