Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεση για την κάλυψη «Ενοικίαση, εγκατάσταση και λειτουργία μικροφωνικού – μεγαφωνικού – μεταφραστικού – προβολικού – φωτιστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού πληροφορικής και συστήματος ψηφοφορίας» (27/9/2017)

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)- χαμηλότερη τιμή - για το έργο: «Ενοικίαση, εγκατάσταση και λειτουργία μικροφωνικού – μεγαφωνικού – μεταφραστικού – προβολικού – φωτιστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού πληροφορικής και συστήματος ψηφοφορίας» για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως συνδιοργανωτή στο τριήμερο εκδηλώσεων με κεντρικό τίτλο “IQ” (Imathia Quality) Τουριστικές, πολιτιστικές και αγροδιατροφικές διαδρομές της Ημαθίας στις 13, 14 και 15 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα»

Η εκτιμώμενη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 5.600€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (4.516,12 € άνευ ΦΠΑ).
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Απευθείας Ανάθεση για την κάλυψη «Ενοικίαση, εγκατάσταση και λειτουργία μικροφωνικού– μεγαφωνικού – μεταφραστικού – προβολικού – φωτιστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού πληροφορικής και συστήματος ψηφοφορίας» 157 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS