Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του έργου «Σήμανση - Προστατευτικά στηθαία - Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» (31/10/2017)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Σήμανση - Προστατευτικά στηθαία - Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας»με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: [45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη (6Ξ9Β7ΛΛ-4Ι9) Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των οριων Του Ν. 4412/2016 646 KB 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 262 KB 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 792 KB 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς παραγόμενης από το σύστημα 88 KB 
Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης 668 KB 
Προϋπολογισμός Μελέτης 381 KB 
Τεχνική Έκθεση 700 KB 
Τυπικά Σχέδια Τοποθέτησης και Συναρμογής 433 KB 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) - Μορφή Κειμένου 157 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS