Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: « Συντήρηση - επισκευή φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» Προϋπολογισμού: 40.000,00 € με ΦΠΑ Χρηματοδότηση: από Ίδιους Πόρους, με κωδικό 2131ΗΜΑ0012IΔΠ16 (2/11/2017)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση - επισκευή φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ. ,για κατηγορία έργων  «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»  α) για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς τάξης Α1 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. και β) για εγγεγραμμένους  στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που μπορούν να λάβουν μέρος στην ως άνω κατηγορία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 105 και 106 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ) Το έργο θα εκτελεστεί στο  οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διαβιβαστικό Δημοσίευσης Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου 245 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS