Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση του έργου: «ΣΟΔ / Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Ε.Ημαθίας» (15/12/2017)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «ΣΟΔ / Συντήρηση και επισκευή βλαβών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Ε.
Ημαθίας»
με προϋπολογισμό 140.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: [45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,
με προϋπολογισμό 112.903,22 ΕΥΡΩ. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 84 KB 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 12449 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 37 KB 
ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 17PROC002414669 509 KB 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 231 KB 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΠΖΠ7ΛΛ-13Α 164 KB 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 159 KB 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 301 KB 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 199 KB 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 144 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS