Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), τριών ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας (28/12/2017)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας που έχει  έδρα τη Βέροια, ύστερα  από την αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-2017 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ.33/2006 ΠΥΣ (φεκ 280/Τ.Α΄), την αριθ.247/18-9-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να προσλάβει με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, τρία (3) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, που εδρεύει στην Βέροια του νομού Ημαθίας

Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει 30 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2018

Πληροφορίες και δικαιολογητικά στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 238 KB 
Περίληψη της αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 (αριθ.πρωτ. 460657(4097)/22-12-2017) ανακοίνωσης 50 KB 
Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 170 KB 
Παράρτημα Απόδειξης Γνώσης Η/Υ 71 KB 
Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 440 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS