Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διευκρίνιση – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ για Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στο κολυμβητήριο (15/1/2018)

Μετά από διαπίστωση της Υπηρεσίας στην ανωτέρω σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και λόγω τεχνικού ζητήματος, δεν είναι προσαρτημένα το Παράρτημα Β΄ (Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς) και Παράρτημα ΙΙ (Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης) Τα εν λόγω υποδείγματα έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  22. 01.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ και ημερομηνία αποσφράγισης η 23.01.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ

Κατά τα λοιπά οι όροι της παραπάνω πρόσκλησης ισχύουν ως έχουν.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS