Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΟΔ / Συντήρηση - επισκευή φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας (7/2/2018)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΟΔ / Συντήρηση - επισκευή φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας, εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ 32.258,06 €, 40.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, CPV: 45233141-9 NUTS: EL521


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη 507 KB 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 244 KB 
Οικονομική προσφορά 84 KB 
Περίληψη Διακήρυξης 176 KB 
Προϋπολογισμός μελέτης 72 KB 
Τεχνική περιγραφή Προδιαγραφές 157 KB 
Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 147 KB 
Τιμολόγιο Μελέτης 11623 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 303 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 160 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS