Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Τμηματική αποκατάσταση οδοστρώματος επί της Εθν.Ο. 4 από Μακροχώρι έως διασταύρωση Νέας Νικομήδειας» (13/2/2018)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό στις 08-03-2018 για την ανάθεση του έργου: «Τμηματική αποκατάσταση οδοστρώματος επί της Εθν.Ο. 4 από Μακροχώρι έως διασταύρωση Νέας Νικομήδειας»  με προϋπολογισμό 205.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: [45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Αναλυτική Διακήρυξη 516 KB 
Περίληψη Διακήρυξης 194 KB 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 307 KB 
Οικονομική Προσφορά 83 KB 
Προϋπολογισμός μελέτης 376 KB 
Τιμολόγιο μελέτης 13020 KB 
Τεχνική περιγραφή 105 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 299 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 158 KB 
Εγχειρίδιο - Οδηγίες Ο.Φ. 2706 KB 
Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων 41 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS