Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διεθνής, Ανοιχτός, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και ειδών από χαρτί και μελανών-τόνερ, για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ημαθίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας για τα έτη 2018-2019. (23/4/2018)

Προκήρυξη Διεθνή, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), φωτοαντιγραφικού χαρτιού ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ (CPV: 30197643-5) ΚΑΙ μελανών-τόνερ (CPV:30192110-5) προϋπολογισμού 96.774,17€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ημαθίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: 21/5/2018: Πατήστε τον σύνδεσμο για να δείτε "Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού, διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτίου και ειδών από χαρτί και μελανών - τόνερ."


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη Διακήρυξης 137 KB 
Διακήρυξη 759 KB 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 87 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS