Αναζήτηση

Προκηρύξεις


2η Επαναληπτική Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων του Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών (3/5/2018)

2η επαναληπτική πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων του Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με τους όρους της αρ. 02/2016 Διακήρυξης της ΠΕ Ημαθίας, συνολικού προϋπολογισμού 75.693,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
2η Επαναληπτική Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων δρομολογίων του Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 273 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS