Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» (11/7/2018)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ., με δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην Α2 τάξη και άνω του Μ.Ε.ΕΠ .

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σε εκτέλεση της από 22-3-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας , αφορά αγροτική οδοποιία και θα εκτελεστεί σε αγροτικές περιοχές του Καλλικρατικού δήμου Βέροιας.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου:«Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας» 163 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS