Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Προκήρυξη Συμφωνίας – Πλαίσιο για επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Π.Ε. Ημαθίας (22/11/2018)

Διακήρυξη για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν από τη χρήση των οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου) των Υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας, για τα έτη 2018-2019-2020, και συγκεκριμένα: α) για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής (cpv: 34300000-0) συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών (cpv: 34350000-5) και β) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (cpv: 50112000-3), προϋπολογισμού 169.743,60 ευρώ με ΦΠΑ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Π.Ε. Ημαθίας 891 KB 
Περίληψη διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Π.Ε. Ημαθίας 186 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ) 92 KB 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα ΙΙΙ) 168 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS