Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόμενο Έργο 2013ΕΠ00800027)» (30/11/2018)

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόμενο Έργο
2013ΕΠ00800027)» για την υλοποίηση των υποέργων «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» για τα έτη 2018 και
2019»
Προϋπολογισμού: 462.000,00 € με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  ΣΑΕΠ508 με κωδικό 2014ΕΠ50800007      
 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του
έργου:  «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόμενο Έργο 2013ΕΠ00800027)» για την υλοποίηση των
υποέργων «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» για τα έτη 2018 και 2019» , προϋπολογισμού 462.000,00 € με
ΦΠΑ. , με δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ του Μ.Ε.ΕΠ .
 
 
Η κατασκευή του έργου αφορά εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και  σήμανσης για την αποκατάσταση οδοστρώματος  της υπ. αριθμ. Ε.Ο.4 Αλεξάνδρεια − Βέροια – Ανατολική παράκαμψη Βέροιας Όρια Ν. Κοζάνης και συγκεκριμένα της ανατολικής παράκαμψης Βέροιας (περιφερειακή οδός) από Α/Κ Δικαστηρίων έως διασταύρωση με Λ. Στρατού


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Δημοσιευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: ««Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόμενο Έργο 2013ΕΠ00800027)» 170 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS