Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και διευκρίνιση επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (5/2/2019)

Από την Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι:

  1. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έως την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, και ώρα 14:00 μ.μ.
  2. Στην περίπτωση του δικαιολογητικού υπ’αρ. 2 (απόσπασμα ποινικού μητρώου), εφόσον δεν είναι δυνατή η κατάθεσή του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, γίνονται προσωρινώς δεκτά: (α) η αίτηση που κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοσή του και (β) Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και δεσμεύεται για την προσκόμιση του ως άνω δικαιολογητικού πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και διευκρίνιση επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 88 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS