Αναζήτηση

Προκηρύξεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ “Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας” (18/3/2019)

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για “Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας” παρακαλούνται οι έχοντες προς τούτο κατάλληλη άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω να καταθέσουν τις προσφορές τους έως την 05/04/2019 που αφορούν τις παρακάτω αναλύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συνημμένο τεύχος της παροχής υπηρεσίας (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο προσφοράς).
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 574 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS