Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας, για το σχολικό έτος 2018-2019 (21/3/2019)

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, προϋπολογισμού 355.928,36 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 20% (συνολικός προϋπολογισμός: 427.114,03 ευρώ πλέον ΦΠΑ) (CPV: 60130000).
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση 653 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 12 KB 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 84 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS