Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Προκηρύξη διαγωνισμόυ με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Στοιχειώδης Συντήρηση Οδικού Δικτύου Σ.Ο.Δ.» (19/4/2019)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προκηρύττει  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία που θα διενεργηθεί μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ
(Α/Α συστήματος 81470) για την εκτέλεση του έργου:  «Στοιχειώδης Συντήρηση Οδικού Δικτύου Σ.Ο.Δ.»   , προϋπολογισμού 310.000,00 € με  ΦΠΑ. , με δικαίωμα συμμετοχής
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην Α2 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ .


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη Διακήρυξης 131 KB 
Απόφαση Έγκρισης Διακήρυξης ΟΕ 197 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 206 KB 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 221 KB 
Τεχνική Περιγραφή 88 KB 
Τιμολόγιο Μελέτης 13138 KB 
Προϋπολογισμός Μελέτης 483 KB 
Διακήρυξη 418 KB 
Προκήρυξη σύμβασης 113 KB 

Επιστροφή


Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη υπηρεσιών υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS