Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης της Π.Ε Ημαθίας (6/5/2019)

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Π.Κ.Μ, κατόπιν της αριθμ.801/2019 (ΑΔΑ:ΨΗ8Ζ7ΛΛ-5ΔΕ) και της αριθ.
1036/2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΤ7ΛΛ-ΠΓΕ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. προκηρύσσει τη διενέργεια
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης της Π.Ε Ημαθίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.870,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (CPV :77400000-4 )

Προσοχή: Ακολουθεί Διευκρίνηση 6/5/2019

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού 833 KB 
Περίληψη Διακήρυξης - ΨΨΚ87ΛΛ-ΟΜ1 254 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS