Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διευκρινήσεις σχετικά με την διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης της Π.Ε Ημαθίας (7/5/2019)

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στη δημοσίευση του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ, στη Διαύγεια και στην Iστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας αναγράφεται εκ παραδρομής (τυπογραφικό λάθος) ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η Πέμπτη 17 Μαΐου 2019 και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η Παρασκευή 18 Μαΐου 2019, οι οποίες δεν αντιστοιχούν ημερολογιακά.

Οι ορθές ημερομηνίες είναι οι εξής:

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 17 Μαΐου 2019


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διευκρινίσεις σχετικά με τις ημερομηνίες κατάθεσης και αποσφράγισης των προσφορών της αρ. 04/2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης 176 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS