Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Επαναδημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: "Στοιχειώδης Συντήρηση Οδικού Δικτύου Σ.Ο.Δ." της Π.Ε. Ημαθίας (4/7/2019)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:  «Στοιχειώδης Συντήρηση Οδικού Δικτύου Σ.Ο.Δ.»   , προϋπολογισμού 310.000,00 € με ΦΠΑ., με δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην Α2 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ .
 
Η κατασκευή του έργου αφορά την στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας, δηλαδή περιλαμβάνει όλες οι εργασίες που  εκτελούνται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων στα πλαίσια των καθηκόντων της, σε συνεχή βάση σε τμήματα μικρής έκτασης και έχουν στόχο τη βελτίωση των ατελειών (συνήθως τοπικών) του οδοστρώματος και των ερεισμάτων και γενικότερα της ζώνης κατάληψης της οδού, εκτός από τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις εργασίες φωτεινής σηματοδότησης.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Επαναδημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: "Στοιχειώδης Συντήρηση Οδικού Δικτύου Σ.Ο.Δ." της Π.Ε. Ημαθίας 663 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS