Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Ανακοίνωση- Διευκρίνηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Πλαίσια Σύναψης Συμβάσης Για "Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας" (23/6/2020)

Στο τιμολόγιο προσφοράς της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (http://imathia.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=214&proclid=4291), εκ παραδρομής στο α/α 1 αναγράφονται στις αναλύσεις υγρά απόβλητα εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων-υδάτινων αποδεκτών οι αναλυόμενες παράμετροι BOD₅, COD, SS, pH, Κολοβακτηρίδια ολικά και κοπρανώδη σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα τεύχη (Πρόσκληση, τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων και ενδεικτικό προϋπολογισμό) στα οποία οι αναλυόμενες παράμετροι είναι BOD₅, COD, SS, pH ).

Συνεπώς στο τιμολόγιο προσφοράς ισχύει στο α/α 1 Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων-υδάτινων αποδεκτών (BOD₅, COD, SS, pH).Επιστροφή


Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη υπηρεσιών υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS