Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για: «Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και υδραυλικών μελετών και την εκπόνηση φακέλων οριοθέτησης ρεμάτων για έργα αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας για την τριετία 2020,2021 και 2022» (9/7/2020)

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη δημοσίας συμβάσης συμφωνίας - πλαίσιο κατά το ν. 4412/2016 (με προ-εκτιμωμένη αμοιβή κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου για:
«Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και υδραυλικών μελετών και την εκπόνηση φακέλων οριοθέτησης ρεμάτων για έργα αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας για την τριετία 2020,2021 και 2022»


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο (ΡΕΜΑΤΑ) 1793 KB 
Περίληψη Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαίσιο (ΡΕΜΑΤΑ) 1052 KB 
Συγγραφή Υποχρεώσεων Συμφωνίας Πλαίσιο (ΡΕΜΑΤΑ) 827 KB 
ΤΕΥΔ Συμφωνίας Πλαίσιο 184 KB 
Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ) 85 KB 
Τεύχος Προεκτίμησης αμοιβής Συμφωνία Πλάισιο (ΡΕΜΑΤΑ) 1325 KB 
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων Συμφωνιάς Πλαίσιο (ΡΕΜΑΤΑ) 965 KB 

Επιστροφή


Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη υπηρεσιών υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS