Αναζήτηση

Εκδηλώσεις


Επέτειος ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (19/10/2018)

Σας γνωρίζουμε ότι την 24η Οκτωβρίου 2018, θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη Χώρα, η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ημέρα αυτή θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. Πρωτ. 51520 & 51519/25-09-2018 έγγραφα του Υπουργού Εσωτερικών:

-Κατάθεση στεφάνου στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τους Περιφερειάρχες.

-Στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., από την ογδόη πρωϊνή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου την 24η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενοτήτας Ημαθίας και του Δημοσίου να μεριμνήσουν για το σημαιοστολισμό των κτιρίων όπου στεγάζονται.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΕπιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS