Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόθεση Δημοπράτησης έργου: «Συντήρηση – Επισκευή – Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» (5/8/2021)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του
έργου: «Συντήρηση – Επισκευή – Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας»
προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ.
με Δικαίωμα συμμετοχής  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  Α/Α 180281 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ pdf 674 KB 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ pdf 1325 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ pdf 2392 KB 

Επιστροφή


banner_Deltia_pistopoihshs_Timwn

banner_metaforwn

Imathia-Covid-19

2020_12_01_epistr_axreost

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2020-03-26-Kanenas_Monos_banner

Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη υπηρεσιών υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

PolitikiProstasia_gg

rbanner4

banner_OldSite_Imathia

rbanner1

rbanner3

2019_voul_eklo_results

rbanner2

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS