Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο.(Από Δ.Δ. Κοπανού, έως όρια Νομού προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής οδού ¨Από της Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4) δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου¨» (31/8/2021)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο.(Από Δ.Δ. Κοπανού, έως όρια Νομού προς Κρύα βρύση),τμημάτων της 1ης Ε.Ο.& της Δημοτικής οδού ¨ Από της Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4) δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου¨» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

με Δικαίωμα συμμετοχής  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ»
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  Α/Α 182592 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
 
http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/result_search_page.jspx


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Επικαιροποιημένη Διακήρυξη Έργου pdf 1214 KB 
Περίληψη Διακήρυξης Έργου pdf 323 KB 
Έγκριση Διακήρυξης Έργου pdf 263 KB 
Προκήρυξη Σύμβασης Έργου pdf 515 KB 

Επιστροφή


antipyriki_banner

banner_Deltia_pistopoihshs_Timwn

Imathia-Covid-19

2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2020-03-26-Kanenas_Monos_banner

Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη υπηρεσιών υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

PolitikiProstasia_gg

rbanner4

rbanner1

rbanner3

2019_voul_eklo_results

rbanner2

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS